LABORATORI – PER TERE FAMILJEN TUAJ

LABORATORI

Laboratori biokimik në SARAJ MEDIKAL ofron një spektër të gjerë shërbimesh rutinë dhe të specializuara laboratorike për testimin e gjakut, urinës dhe lëngjeve të tjera të trupit.

Në laborator kryen:

analiza hematologjike
analiza të hormoneve
enzime
produkte të degradimit
elektrolitë
proteina specifike
markerë/shënues për proceset
inflamatore
faktorë të hemostazës
markerë/ tumorit
markerë/ hepatitit A, B dhe C, HIV
urinë
sediment urinar
testim për drogë dhe narkotikë
në urinë

Në laborator kryhen shpejt dhe me efikasitet të gjitha analizat dhe rezultatet dorëzohen sa më shpejt që të jetë e mundur brenda ditës.

Statusi hematologjik
Statusi i koagulimit – hemostaza
Statusi urinar
Statusi i elektroliteve
Statusi i glicideve
Produkte të degradimit
Statusi enzimatik
Statusi i proteinave
Statusi lipoproteinik
Narkotikë në urinë
Markerë/shënues infektive
Faktorët reumatikë
Statusi hormonal
Markerë/ shënues të tumorit
D-Dimer
Testi i shtatzënisë
Vitaminë D

Laboratori diagnostikues dhe biokimik është nën kontroll të vazhdueshëm të jashtëm - kontrollohet nga kontrolli i jashtëm i cilësisënga HumEquas Wiesbaden Germanija.