SHENDETI ËSHTË DHURATA MË E MADHE

MJEKËSI PRIMARE

Brenda poliklinikës SARAJ MEDIKAL kemi departamentin e Praktikës së Përgjithshme. Këtu janë ekzaminimet e kujdesit parësor shëndetësor, konsultimi, diagnostikimi dhe trajtimi i të njëjtës.Praktika jonë e përgjithshme e mjekësisë, e cila ka lidhur një marrëveshje me Fondin e Sigurimeve Shëndetësore të Republikës së Maqedonisë.Poliklinikës SARAJ MEDIKAL

 • Vizita dhe këshilla nga një ekip mjekësor i specializuar dhe i përkushtuar i mjekëve të përgjithshëm
 • Mundësi e zgjedhjes së mjekut amë
 • Lëshim/dhënie recetash dhe referimesh
 • Aplikim për terapi ampulare
 • Qëndrim ditor me monitorim
 • Inhalacione
 • Përpunimin e plagëve dhe të djegieve

Shërbime të tjera, që ofrohen përveç vizitave në departamentin e Praktikës së përgjithshme:

 • Laborator në përbërje të poliklinikës
 • Vizita në shtëpi
 • Aparate diagnostikimi nga më modernet EKG
 • Аплицирање на ампуларна терапија